Podsumowanie akcji: „Podaruj książkę bibliotece!”

Biblioteka informuje, że zakończyła się akcja „Podaruj książkę bibliotece” organizowana w związku z Miesiącem Bibliotek Szkolnych.

Dzięki hojności uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły zbiory biblioteczne wzbogaciły się o blisko 20 książek, które  zostaną udostępnione wszystkim czytelnikom naszej biblioteki i przyczynią się do pomnożenia radości, jaką daje czytanie.

Za wszystkie przyniesione książki serdecznie DZIĘKUJĘ

Pamiętaj! Książka czytana żyje dłużej!