ZST

Podwójne święto

Inauguracja nowego roku szkolnego i podpisanie umowy o współpracy  z Grupą Azoty

4 września w auli szkolnej Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego odbyła się inauguracja roku szkolnego 2017/2018.  Ten uroczysty moment stał się oprawą dla ważnego wydarzenia, jakim było podpisanie umowy o współpracy Grupy Azoty ze szkołą i Fundacją im. Ignacego Mościckiego.
Wyjątkowość i prestiż uroczystości podkreślał dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński, witając społeczność szkolną i gości, którzy swoją obecnością uświetnili spotkanie: pana Artura Puciłowskiego – Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie, panią Bogumiłę Porębską – Pełnomocnika Prezydenta Tarnowa ds. edukacji, pana Witolda Szczypińskiego – Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Grupy Azoty S.A., pana Pawła Łapińskiego- Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., pana Grzegorza Kądzielawskiego – Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S. A., pana Artura Kopcia Członka Zarządu Grupy S.A., pana Tadeusza Szumlańskiego – Prezesa Fundacji im. Ignacego Mościckiego, Księdza Proboszcza Jacka Nowaka oraz  pana Zbigniewa Odbierzychleba – Przewodniczącego Rady Rodziców.
Przemówienia inaugurujące nowy rok szkolny wygłosili: dyrektor szkoły Krzysztof Kołaciński, Dyrektor Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski, Przewodniczący Rady Rodziców Zbigniew Odbierzychleb i Przewodniczący Samorządu Szkolnego Marek Kądzielawa.
Szczególną chwilą było podpisanie umowy zawartej między Grupą Azoty i Zespołem Szkół Technicznych. Parafowali ją Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Witold Szczypiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.Paweł Łapiński i dyrektor szkoły Krzysztof Kołaciński.
Umowa stanowi kontynuację współpracy rozpoczętej w 2013 roku oraz potwierdza obopólne zadowolenie i korzyści z dotychczasowych działań. Przed czteroma laty Zarząd Grupy Azoty zdecydował, że będzie wspierać rozwój naszej szkoły, organizując praktyki dla uczniów, a także  oferując pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych m.in. poprzez wyposażenie laboratoriów oraz wsparcie specjalistów Grupy Azoty w procesie edukacyjnym. Reaktywacja kierunku technik technologii chemicznej była nie tylko powrotem do chlubnej tradycji mościckiej szkoły, ale pozwoliła również na kształcenie nowej kadry pracowniczej Grupy Azoty, w której zatrudnienie corocznie mogło zdobyć 10 absolwentów. Współpraca wpłynęła na podniesienie jakości kształcenia, czego dowodem są dobre wyniki osiągane przez uczniów i wysoka pozycja szkoły w ogólnopolskich rankingach techników, potwierdzana zdobywanymi czterokrotnie tytułami „Srebrna Tarcza” i „Szkoła Olimpijska”.
W 2016 roku współpraca Zespołu Szkół Technicznych i lidera przemysłu chemicznego – Grupy Azoty została uhonorowana  nagrodą “Dobre praktyki – biznes, szkolnictwo, nauka”, która stanowi potwierdzenie wartości podjętych decyzji i działań oraz jest dowodem na to, że dobra edukacja to społeczny interes.  Dlatego parafowana 4 września 2017 r. umowa   przewiduje kontynuację współpracy na czas nieokreślony.
Wartości i korzyści płynące ze współdziałania z Zespołem Szkół Technicznych podkreślał w swoim wystąpieniu pan Witold Szczypiński –  Dyrektor Generalny Prezes Zarządu Grupy Azoty S. A.
Jednocześnie przedstawiciele Grupy Azoty S.A. podpisali umowę o współpracy z Fundacją im. Ignacego Mościckiego wspierającą finansowo działalność szkoły. Prezes Tadeusz Szumlański wyraził zadowolenie z parafowanego dokumentu  i nakreślił perspektywy współpracy z Grupą Azoty.
“Wielokierunkowe porozumienie jest ewenementem nie tylko na skalę naszego miasta, ale również całego regionu” – te słowa dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Krzysztofa Kołacińskiego podkreślają skalę i rangę przedsięwzięcia.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]