ZST

Program stypendialny Fundacji im. I. Mościckiego

InformacjeInformujemy uczniów klas drugich, trzecich i czwartych, że 30 września upływa termin składania wniosków o stypendium Fundacji im. Ignacego Mościckiego. Szczegółowych informacji  dotyczących  kryteriów przyznawania  stypendium udzielają wychowawcy.