Program Upowszechnienia Strzelectwa

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 roku młodzież klas czwartych naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach praktycznych w ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa Ministerstwa Sportu i Turystyki, którego koordynatorem jest Akademicki Związek Sportowy. Głównymi celami programu są: popularyzacja strzelectwa wśród młodzieży, upowszechnianie postaw proobronnych wśród młodzieży.

Zajęcia odbyły się przy użyciu mobilnej strzelnicy i zostały przeprowadzone przez wykwalifikowanego instruktora strzelectwa Pana Stanisława Wolskiego. Podczas zajęć, uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady posługiwania się bronią, a także poznali zasady bezpieczeństwa na strzelnicy. Omówione zostały zasady budowy oraz działania broni palnej i amunicji. Podczas zajęć praktycznych z wykorzystaniem broni krótkiej i długiej, ćwiczono techniki strzeleckie – postawa, celowanie, strzelanie czy wymiana magazynków w broni palnej. Broń laserowa używana podczas zajęć stanowiła replikę broni krótkiej i długiej (zbliżona waga i wygląd, posiadająca  elementy ruchome). Uczniowie strzelali w konkurencjach pistolet i karabin 5m, 10m, 20m i do ruchomego celu.

W zajęciach wzięli również uczniowie klas pierwszych jako obserwatorzy, którzy poznali podstawowe informacje i dopingowali koleżanki i kolegów podczas zajęć.