Promocja szkoły podczas "Lubeckiej nocy naukowców"

W dniu 9 grudnia w Zespole Szkół w Lubczy w gminie Ryglice zorganizowana została „Lubecka Noc Naukowców”, w której udział wzięła grupa uczniów ZST w składzie: Mateusz Sobol (IV TES), Andrzej Gołąb (IV TES), Maciej Chmielewski (III TESK) i Tomasz Marnik (IV TSK).Uczniowie starali się przybliżyć gimnazjalistom, uczniom ze szkoły podstawowej i przedszkolakom tajniki dziedzin techniki i elektroniki, prezentując wykonane przez siebie i innych uczniów ZST urządzenia elektroniczne. Zaprezentowali oni również nowoczesny sprzęt, będący na co dzień wyposażeniem pracowni elektrycznej, w której odbywają się Egzaminy Potwierdzające Kwalifikacje Zawodowe.
Wyjazd promujący ZST zorganizowany został przez panie prof.: Alicję Wiśniowską i Annę Misiaszek, które sprawowały opiekę nad uczniami.