ZST

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

H.Sienkiewicz-zycie-i-dzielo-11Dnia 18 grudnia 2015 roku Senat Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę ustanawiającą rok 2016 – Rokiem Henryka Sienkiewicza. W uzasadnieniu senatorowie podkreślili, że jego powieści historyczne podtrzymywały na duchu kolejne pokolenia Polaków w czasach narodowych niedoli. W roku 2016 obchodzimy 170 rocznicę narodzin i 100 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza.
W związku z tym doniosłym wydarzeniem uczennice i uczniowie z klas 4A i 2N pod kierunkiem p. Ewy Michałek przygotowali sesję naukową, poświęconą życiu i twórczości naszego noblisty.
W trakcie programu w dniu 26 lutego uczniowie zgromadzeni w auli ZST obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali referatów na temat biografii, życia osobistego i twórczości H. Sienkiewicza.
Wystąpienia uczennic przeplecione były emisją fragmentów filmowych: „Ogniem i mieczem” , „Potopu” w reż. J. Hoffmana oraz „Quo Vadis” J. Kawalerowicza.
W końcowej części programu Marek Kądzielawa z klasy 2N przeprowadził quiz o życiu noblisty. Zwyciężyła Kinga Malinowska z kl. 3F.
Gratulujemy zwyciężczyni!
 
Przygotowali
Ewa Michałek
Uczennice z 4A: Paulina Mleczko, Dominika Sacha, Kinga Zielińska
Uczniowie z 2N: Marcin Godawski, Patryk Mazgaj, Michał Kuboń


 
fot. Kinga Dembosz 3f, Natalia Gądek 3f