Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Z książką mi do twarzy”

Na konkurs napłynęły 63 prace. Jury konkursowe w składzie: Pani Dyrektor Dorota Lis, Pani Lucyna Olejnik, gościnnie – Pani Dorota Kolak (bibliotekarka z sąsiedniej szkoły – CKZiU) oraz Grzegorz Englart – uczeń kl. III T miało nie lada problem z ustaleniem werdyktu, gdyż wiele zdjęć zasługiwało na uwagę.

Ostatecznie przyznano:

I miejsce Karolinie Stepek z kl. II F

II miejsce Karolinie Więcek z kl. III F za pracę zatytułowaną „Sny na jawie”

III miejsce Annie Sowińskiej z kl. I F

Wyróżnienia otrzymały prace uczennic z kl. III F: Beaty Michalik, Wiktorii Świerk i Wiktorii Kułagi oraz uczennic z kl. I F: Julii Gąciarz, Pauliny Goc i Kingi Matusik („Z głową w chmurach”).

Nagrody laureatom konkursu oraz uczennicom wyróżnionym zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania Szkolnych Dni Kultury. Wszystkie fotografie biorące udział w konkursie zostaną pokazane całej społeczności szkolnej na wystawie pokonkursowej.

Poniżej zamieszczone zostały nagrodzone prace Karoliny Więcek, Anny Sowińskiej i Karoliny Więcek oraz wyróżnione Kingi Matusik i Patrycji Kozioł.