Rząd Daszyńskiego.

7 listopada 1918 r. W Lublinie lewica niepodległościowa i ludowcy powołali niezależny od Rady Regencyjnej Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej z Ignacym Daszyńskim na czele.

W jego skład weszli m.in. przedstawiciele: Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej (PPSD), Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS), Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie” (PSL „Wyzwolenie”), Polskiej Organizacji Wojskowej (POW). Rząd lubelski w manifeście ogłoszonym 7 XI 1918 r. ogłosił manifest, w którym zapowiedział powszechne wybory do Sejmu Ustawodawczego oraz wprowadził podstawowe wolności obywatelskie oraz 8-godzinny dzień pracy. 12 XI 1918 r. Rząd Ignacego Daszyńskiego podporządkował się Józefowi Piłsudskiemu, a następnie na jego żądanie rozwiązał się.