ZST

Ślubowanie klas pierwszych

13 października w przededniu Dnia Komisji Edukacji Narodowej uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.  Słowa roty  odczytał dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Krzysztof Kołaciński, który w późniejszym przemówieniu życzył pierwszoklasistom wytrwałości w dążeniu do celu i wielu sukcesów edukacyjnych.  Z rąk wicedyrektora Aleksandra Łopaty-Bernackiego przewodniczący klas otrzymali certyfikaty potwierdzające włączenie do społeczności  szkolnej… Zaś przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Marek Kądzielawa utwierdził młodszych kolegów w przekonaniu dobrego wyboru drogi zawodowej i życzył udanych wycieczek po „niezmiernym morzu” wiedzy.
W dalszej części uroczystości zaprezentowano życie i działalność  Ignacego Mościckiego – patrona Zespołu Szkół Technicznych. Podkreślono zarówno dorobek naukowy, jak i zaangażowanie
w działania państwotwórcze tego wybitnego Polaka, na którego cześć dzielnicę, w której znajduje się szkoła nazwano Mościcami.
Uroczystość tradycyjnie zakończono ogłoszeniem wyników konkursu na najciekawsze logo klas pierwszych. Zwyciężyła klasa I I/F, której wychowawcą jest pani Beata Łabno, zaś drugie miejsce zajęła klasa I M pod opieką wychowawcy Wojciecha Potoczka. Klasy otrzymały nagrody pieniężne ufundowane przez Radę Rodziców.

” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]