ZST

SPEKTAKULARNY SUKCES UCZNIÓW ZST

ZST1 034Dużym sukcesem zakończyła się XXXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej, która odbyła się w Lublinie w dniach 27-28 marca 2014 r.  Szymon Judasz z klasy IV TSK został Laureatem w kategorii Elekronika i zajął 5  miejsce ( na 77 uczestników z całej Polski ) , natomiast Marek Nowak wraz z Dominikiem Podoskiem z klasy IV TEAP zajęli 2 i 3 miejsca  (na 88 uczestników w grupie Elektrycznej ) i uzyskali tytuł LAUREATA. Przewodniczącym jury w kategorii Elektrycznej był pan dr Przemysław Syrek.
Tak  dobrego rezultatu ( aż 3 LAUREATÓW !)  w historii Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej  Zespół Szkół Technicznych jeszcze nie osiągnął. W Olimpiadzie uczestniczyli także : w kategorii elektronika medyczna – Mirosław Wiejacki i Michał Łyszczarz, któremu zabrakło jednego punktu, aby znaleźć się w etapie praktycznym. W  grupie Elektronicznej reprezentował nas Artur Zaniewski z klasy III TESK, który potwierdził, że za rok będzie kontynuował chlubne osiągnięcia olimpijskie.
Laureaci i Finaliści zapewnili sobie  zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymali indeksy na kierunki z pionu elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki i na inne pokrewne, we wszystkich Uczelniach Technicznych.
Olimpiada ma unikatowy charakter. Oprócz wiedzy teoretycznej sprawdzane są umiejętności praktyczne w czasie  wykonywania 2 ćwiczeń laboratoryjno – projektowych. Finał jest otwarty. Oznacza to, że Finalista odpowiada na wylosowane przez siebie pytania przed Komisją Konkursową, w obecności innych uczestników oraz widzów. Pytania te maja charakter przekrojowy i obejmują zagadnienia z przedmiotów zawodowych. Suma punktów decyduje o zajętym miejscu.
Składam gratulacje i życzę dalszych sukcesów naukowych oraz zawodowych na wyższych uczelniach w kraju i za granicą . Dziękuję i pozdrawiam Robert Hosaja.