Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół ZST

 

Jubileusz 85-lecia ZST
Szanowni Absolwenci

Bardzo dziękujemy wszystkim którzy wzięli udział w naszych uroczystościach jubileuszowych. Tych z Państwa, którzy nie mogli przybyć do szkoły w tym dniu zapraszamy do odwiedzenia ZST w innym terminie. Zobaczcie Państwo na własne oczy jak szkoła zmieniła się w ciągu minionych lat, jak łączymy pamięć o przeszłości z wyzwaniami przyszłości.
Relacja z Jubileuszu Zespołu Szkół Technicznych w dniu 14 października 2016
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej miał w naszej szkole szczególny charakter, albowiem jednocześnie świętowaliśmy Jubileusz 85-lecia działalności edukacyjnej szkoły. Uroczystości zainaugurowała msza św. o godz. 8.00 w kościele parafialnym w Tarnowie-Mościcach. Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz wszystkich zaproszonych gości oraz dyrekcji, grona pedagogicznego i uczniów do budynków szkolnych przy ul Kwiatkowskiego 17, gdzie w auli szkolnej rozpoczęła się część oficjalna.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Prezydent Miasta Tarnowa pan Roman Ciepiela wraz z p. Skarbnikiem – Sławomirem Kolasińskim i p. Dyrektor Wydziału Edukacji – Bogumiłą Porębską. Gościliśmy również p. Artura Puciłowskiego – Dyrektora tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty, p. Józefa Rojka – Wiceprezesa Zarządu Grupy Azoty S.A., p. Artura Kopcia – Członka Zarządu koordynującego naszą współpracę oraz Prezesów Spółek, Dyrektorów Departamentów i Centrów Grupy Azoty. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Firm Partnerskich, wspierających nas wyższych uczelni, Przyjaciół i Sponsorów ZST. Gorąco witani byli również Proboszcz naszej parafii Ksiądz dr Jacek Nowak oraz byli Dyrektorzy ZST – Dyrektor Senior p. Jan Krawczyk oraz p. Jerzy Pantera i p. Wiesław Zimowski. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością przedstawiciele Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych takich jak Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich i Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Dyrektorzy tarnowskich szkół współpracujących z ZST. Licznie stawili się Absolwenci naszej Szkoły oraz Rodzice i Uczniowie, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele oraz Pracownicy Zespołu Szkół Technicznych, którzy swoją obecnością podkreślali rangę Jubileuszu.
W czasie oficjalnej części uroczystości Dyrektor Szkoły Krzysztof Kołaciński wręczył Nagrody Dyrektora ZST nauczycielom wyróżniającym się w pracy dydaktyczno – wychowawczej, statuetkę Prymusa ZST za rok 2015/2016, stypendia uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce oraz okolicznościowe statuetki przedstawicielom firm i instytucji, które można określić zaszczytnym mianem Przyjaciół ZST.
Następnie Wicedyrektor Szkoły p. Dorota Lis przedstawiła album „85 lat ZST” bogato ilustrowany licznymi fotografiami, w którym opisano dzieje szkoły, historię przemian na przestrzeni lat aż po dzień dzisiejszy (album zawiera również wykaz wszystkich absolwentów i pracowników szkoły). Na zakończenie uroczystości zaprezentowany został program artystyczny. Po zakończonej części oficjalnej wszyscy zaproszeni goście udali się na zwiedzanie szkoły. Wielu wzruszeń Absolwentom szkoły dostarczyło odwiedzenie sal przedmiotowych, zarówno w budynku głównym jak i w budynku pracowni ZST, w których wiele lat temu odbywali zajęcia. Sale, choć teraz nowocześnie wyposażone, przywoływały wspomnienia konkretnych chwil, czym Absolwenci dzielili się z uczniami prezentującymi z kolei swoje osiągnięcia i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W świetlicy szkolnej można było zaopatrzyć się w album i inne okolicznościowe gadżety związane z jubileuszem.
Zwieńczeniem podniosłych uroczystości było wieczorne spotkanie, które zgromadziło zaproszonych dostojnych Gości, Absolwentów, Dyrekcję, Przyjaciół ZST, Nauczycieli i Pracowników Administracji i Obsługi.

cegiełka

Zachęcamy do zakupienia unikatowej cegiełki zaprojektowanej przez p. Piotra Bernackiego.

Zarząd Stowarzyszenia