ZST

Stypendium Fundacji im. Ignacego Mościckiego

logo fundacji2Program Stypendialny skierowany jest do uczniów Technikum Nr 1 w ZST im. I. Mościckiego w Tarnowie, posiadających osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów technicznych, osiągają bardzo dobre wyniki w nauce oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.