ZST

Stypendium oraz zasiłek szkolny 2018/2019

Od 1 października zmienia się kryterium dochodowe na 528,00 zł. W przypadku osób, których kryterium dochodowe na jedną osobę w rodzinie  wynosi od 514 do 528 zł stypendium będzie przyznane od miesiąca października. Termin składania wniosków przez rodziców to 17 września.
Wszelkie informacje

Wydział Edukacji
Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 6882458

lub

ZST 14 688 99 00 wewn. 25

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO 

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO