ZST

Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kamila Sokołowskiego

IMG_1056W dniu 18.11.2015 Kamil Sokołowski, uczeń klasy 3A, otrzymał z rąk Małopolskiego Kuratora Oświaty Pana Aleksandra Palczewskiego (na zdjęciu po lewej) oraz Pani Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Tarnowa Bogumiły Porębskiej (na zdjęciu po prawej) dyplom potwierdzający przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2015/16. To wielkie wyróżnienie dla szkoły i ucznia, który swoją solidną i systematyczną pracą zasłużył w pełni na tę nagrodę. Gratulujemy Kamilowi i jego rodzicom!