ZST

Stypendyści ZST

mcpW dniu 24 stycznia, na posiedzeniu Komisji Stypendialnej w ramach projektu „Małopolski  program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” zatwierdzone zostały listy rankingowe wniosków uczniów i uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014.
Wśród  nich znalazło  się czworo stypendystów z naszej szkoły…


Angelika Gieniec           klasa  1 A            opiekun: Anna Fronc
Marek Nowak               klasa 4 TEAP      opiekun: Robert Hosaja
Mirosław Wiejacki        klasa 4 TSK                  opiekun: Janusz  Chmielewski
Szymon Judasz             klasa 4 TSK                  opiekun: Janusz  Chmielewski
 
 
Więcej informacji na stronie   www.stypendia.mcp.malopolska.pl
 
Teraz uczniowie mają czas na realizację swojego planu działania.