Szkolny Turniej Turystyczny

Dnia 6 lutego 2019 r. na lekcji 2 i 3 odbył się w auli Szkolny Turniej Turystyczny. Po raz drugi impreza została przeprowadzona w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST. Organizatorem Turnieju był Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”. Wzięły w nim udział 2-osobowe drużyny reprezentujące wszystkie klasy pierwsze – 1Ia, 1Ib, 1A, 1N, 1M, 1F, 1E, 1T, a na widowni zasiedli ich koleżanki i koledzy z klas pierwszych.

Drużyny rywalizowały między sobą w kilku konkurencjach. Pierwszą był quiz turystyczno-krajoznawczy, po którym do etapu II zakwalifikowało się 5 reprezentacji z klas: 1T (7/8 pkt.), 1A (5/8 pkt.), 1 Ia (4/8 pkt.), 1N (3/8 pkt.), 1M (3/8 pkt.). W tej części odbyły się 3 konkurencje: „pakowanie plecaka – ekwipunek turysty”, „apteczka turystyczna – samarytanka” i „piosenka turystyczna”.

Po II etapie do finałowej części, podczas której należało wykazać się umiejętnością opracowania trasy wędrówki górskiej na podstawie mapy turystycznej oraz wyliczenia punktacji wg Regulaminu GOT (Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK), zakwalifikowały się drużyny z klas: 1T (35/40 pkt.), 1N (33/40 pkt.), 1A (31/40 pkt.).

W wyniku podsumowania rezultatów przez Jury I miejsce zajęła reprezentacja klasy 1T w składzie: Dawid Beściak, Kamil Wycykał (42/55 pkt.), II miejsce przypadło drużynie klasy 1N – Michał Łątka, Karol Pikus (40/55 pkt.) a III miejsce – klasie 1A, którą reprezentowały Julia Kaszuba i Magdalena Matura (34/55 pkt.).

Gratulujemy!
Nagrody zostaną wręczone podczas podsumowania Szkolnych Dni Kultury w czwartek, 21.02.2019 r. o godz. 14.05 w auli szkolnej.