Szkolny Turniej Turystyczny ZST

Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł” zaprasza uczniów klas pierwszych oraz członków Klubu na Szkolny Turniej Turystyczny ZST, który odbędzie się w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST, w środę 7 lutego 2024 r. o godz. 12:15 (lekcja 6, 7, 8).

W pięciu konkurencjach:

 • quiz turystyczno-krajoznawczy,
 • apteczka turystyczna/samarytanka,
 • pakowanie plecaka/ekwipunek turysty,
 • piosenka turystyczna,
 • mapa turystyczna/GOT
 • będą rywalizować 2-osobowe drużyny reprezentujące wszystkie klasy pierwsze.

  INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

  REPREZENTACJE KLAS

  ORGANIZATORZY