Szkolny Turniej Turystyczny ZST – wyniki

W czwartek 15 kwietnia 2021 r. w godz. 9:00-11:45 odbył się Szkolny Turniej Turystyczny ZST. Jak od kilku lat impreza odbyła się w ramach Szkolnych Dni Kultury ZST. W tym roku ze względu na pandemię w trybie online. Turniej zorganizował Zarząd Szkolnego Klubu Turystycznego PTTK „Wehikuł”, którego członkowie przygotowali i przeprowadzili poszczególne konkurencje. Rywalizowały ze sobą 2-osobowe reprezentacje wszystkich klasy pierwszych z tym, że klasy dwuzawodowe wystawiły po 2 reprezentacje. Było więc 6 drużyn (F – fotografia i multimedia, I – informatyk, A – analityk, T – technolog chemiczny, E – elektryk, N – elektronik).

Turniej został przeprowadzony w oparciu o platformę Classroom oraz Meet z wykorzystaniem aplikacji użytkowych do tworzenia testów, prezentacji, arkuszy kalkulacyjnych, dokumentów tekstowych, filmów. Była więc okazja do doskonalenia umiejętności pracy z wykorzystaniem technologii informacyjnej.
Uczestników podczas trwania Turnieju odwiedziła Pani Dyrektor Dorota Lis oraz Pan Wicedyrektor Jacek Różycki.

Drużyny rywalizowały między sobą w pięciu konkurencjach. Pierwszą był quiz turystyczno-krajoznawczy (24 pkt.) w formie testu w Kahoot (prowadzący prof. Tomasz Pikusa) i pytań otwartych losowanych w prezentacji (prowadzący Kacper Barwacz – 2TF). Następnie odbyły się 3 konkurencje: pakowanie plecaka / ekwipunek turysty (18 pkt.) realizowane w udostępnionych dla drużyn dokumentach tekstowych (prowadzący: Jan Kiełbania – 2T), apteczka turystyczna / samarytanka (18 pkt.) w formie testu w Quizizz Game oraz pytań otwartych z pierwszej pomocy (prowadzący: Jakub Wzorek – 1TEN) oraz piosenka turystyczna (20 pkt.), polegająca na przesłaniu nagrania wykonania wylosowanej wcześniej piosenki, które można było oglądnąć i odsłuchać w czasie łączenia, a oceniało je 4-osobowe jury (prowadzący: Magdalena Stec – 2TT).

Po 4 konkurencjach punktacja była następująca (na możliwe do zdobycia 80 pkt.):
Drużyna T (Wiktor Siwiec, Maksymilian Stepek) – 61,1 pkt.
Drużyna F (Franciszek Kiełbasa, Wiktor Wróbel) – 57,8 pkt.
Drużyna N (Krystian Kantor, Konrad Kargula) – 57,1 pkt.

Drużyna A (Oliwia Budzik, Gabriela Tabaczyńska) – 57,0 pkt.
Drużyna I (Filip Kołton, Marcin Madanowicz – 55,0 pkt.
Drużyna E (Radosław Czapkowicz, Piotr Fido) – 53,1 pkt.

Trzy najlepsze drużyny awansowały do finałowej, piątej konkurencji – mapa turystyczna / GOT (20 pkt.), podczas której należało wykazać się umiejętnością opracowania trasy wędrówki górskiej na podstawie mapy turystycznej oraz wyliczenia punktacji wg Regulaminu Górskiej Odznaki Turystycznej PTTK. Każda drużyna otrzymała prezentację z opisem zadania oraz niezbędne pliki mapy turystycznej i regulaminu GOT oraz książeczki GOT do wypełnienia w arkuszu kalkulacyjnym (prowadzący: Krystian Pilas – 3 Ia).

Pomocą Zarządowi w przygotowaniu i przeprowadzeniu Turnieju służył przebywający na urlopie prof. Paweł Golec oraz Krzysztof Nytko – 4 Ia.

Wyniki końcowe nie zmieniły kolejności na podium i ostatecznie:
I miejsce zajęła reprezentacja klasy 1 TAT – drużyna T w składzie: Wiktor Siwiec, Maksymilian Stepek (76,1 /100 pkt.)
II miejsce przypadło drużynie klasy 1 F – Franciszek Kiełbasa, Wiktor Wróbel (72,8 /100 pkt.),
III miejsce wywalczyła klasa 1 TEN – drużyna N, którą reprezentowały Krystian Kantor, Konrad Kargula (63,1 /100 pkt.).

GRATULUJEMY!

Nagrody zostaną wręczone na podsumowaniu Szkolnych Dni Kultury ZST, najprawdopodobniej w czerwcu 2021 r.

Należałoby tu wspomnieć, że w zeszłym roku szkolnym I miejsce zajęła reprezentacja klasy 1 TT, miejsce II – klasy 1 T a 3 miejsce przypadło klasie 1 F (czyżby przypadek?)