Tarnowskie Piątki Ochrony Środowiska

PWSZ w Tarnowie zaprasza uczniów szkół średnich do wzięcia udziału w popularnych wykładach w ramach Tarnowskich Piątków Ochrony Środowiska. Spotkania adresowane są do całych klas pod opieką nauczyciela. Pan Marek Chyc zapraszam na swoje wystąpienie, które odbędzie się w styczniu.