ZST

Technik technologii chemicznej objęty patronatem PWSZ!

UMOWA PWSZW dniu 10 czerwca br. dyrektor Krzysztof Kołaciński podpisał umowę patronacką z Państwową Szkołą Zawodową w Tarnowie. Ze strony PWSZ podpis pod umową złożył Jego Magnificencja Rektor Stanisław Komorowski a w imieniu Miasta Tarnowa – Prezydent Roman Ciepiela.
To kolejny krok w kierunku podwyższania jakości i efektywności kształcenia w ZST. Umowa daje uczniom klasy Technik Technologii Chemicznej możliwość rozwijania zainteresowań, poszerzania wiedzy, kompetencji i umiejętności zawodowych, szersze wykorzystanie metody eksperymentu w nauczaniu chemii i technologii materiałów oraz kontaktu z kadrą naukowo – techniczną i studentami PWSZ .
więcej: tarnow.pl, pwsztar.edu.pl.