ZST

Uczeń ZST zwycięzcą V Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego

SukcesyUczeń klasy I M FILIP KOT zajął I miejsce w V Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego „Focus on Matura Skills”, który odbył się 13 kwietnia 2016 r.  w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Tarnowie.
Sebastian Kudła, uczeń klasy II IA zajął II miejsce a Żaneta Kras z klasy IIA V miejsce.
Konkurs „Focus on Matura Skills” adresowany jest do uczniów klas I i II technikum i wzorowany na formule pisemnego egzaminu maturalnego… Uczniowie rozwiązywali test pisemny na poziomie B2, który składał się z następujących części: rozumienie tekstu słuchanego, testu pisemnego oraz znajomości środków językowych.
Celem konkursu było wyłonienie uczniów posiadających najwyższe kompetencje językowe. Cieszymy się ,że zostali uczniowie naszej szkoły.
Gratulujemy zwycięzcom, życzymy dalszych sukcesów i kolejnych wygranych.
Nauczycielkami przygotowującymi uczniów do konkursu były mgr Bożena Jaskólska i mgr Beata Kotaś.