Uczniowie ZST uczestnikami międzynarodowego projektu „Digital Formats”

W kwietniu 2021 roku uczennice i uczniowie Zespołu Szkół Technicznych zostali zaproszeni do udziału w projekcie „Digital Formats”. Partnerami projektu byli Centropa Hamburg, BerlinHistory, Żydowskie Muzeum Galicja, Center of Education Policy-Belgrad, Miejsce Pamięci Ravensbruck.

Projekt zakładał stworzenie mobilnej aplikacji obejmującej trzy miasta w Europie: Tarnów, Belgrad, Ravensbruck. Tematyka aplikacji związana była z okresem II wojny światowej: okupacji, prześladowań, Zagłady. Uczestniczący w projekcie uczniowie z trzech krajów opracowali wirtualny przewodnik po swoim mieście składający się z historycznych i współczesnych fotografii, krótkich opisów poszczególnych miejsc i zadań dla użytkowników.

W pracy uczniów ZST wspierali partnerzy projektu w Polsce: Żydowskie Muzeum Galicja, a także  Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

W projekt zaangażowani byli uczniowie i uczennice z różnych klas ZST – w sumie w przedsięwzięciu wzięło udział 25 osób. Szkolną koordynatorką pracy była Marta Kaczor wspomagana przez Alicję Wiśniowską.

W projekcie przewidziane zostały warsztaty, wycieczki po mieście i spotkania młodzieży ze wszystkich krajów.

Na początku uczniowie ZST podzieleni zostali na trzy grupy. Każda z nich w maju 2021 odbyła wycieczkę edukacyjną po Tarnowie wyznaczoną trasą – wybrane zostały obiekty związane z przeszłością miasta i  okolic (np. dworzec kolejowy, budynek więzienia-dawna mykwa, bima). Uczniowie poznali miejsca, budynki i związane z nimi historie, usłyszeli opowieści o żydowskich mieszkańcach Tarnowa, ich kulturze, religii i tragicznym losie. Następnie każdy uczeń wybrał miejsca, o których miał opowiedzieć. Zadanie polegało na odnalezieniu archiwalnej fotografii, zrobieniu zdjęcia, które ujmowało daną lokalizację w ten sam sposób, zestawienie obu fotografii i opisaniu przedstawianej przez nie historii.

W maju i w czerwcu 2021 roku uczniowie wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez Żydowskie Muzeum Galicja. Pierwsze spotkanie odbyło się pod Bimą, na kolejnym młodzież pracowała w szkole. Warsztaty dotyczyły kultury żydowskiej, zagadnienia tożsamości, pamięci, problemów związanych z dyskryminacją. Na początku kolejnego roku szkolnego we wrześniu i październiku 2021 r. warsztaty odbyły się online.

Od maja do  października uczniowie pracowali nad przydzielonymi  pracami: robili fotografie, zestawienia zdjęć, opisy, konsultowali pomysły, by na początku listopada odesłać pliki do Żydowskiego Muzeum Galicja. Teksty zostały przetłumaczone na język angielski i zawartość aplikacji wysłano do BerlinHistory.

W marcu 2022 r. odbyły się spotkania online prowadzone przez Muzeum Galicja i BerlinHistory z młodzieżą z Serbii i Niemiec, na których uczniowie opowiedzieli o swojej pracy, przedstawili jej wyniki – spotkania stanowiły podsumowanie i oficjalnie kończyły projekt.

W czerwcu 2021 w auli ZST odbyła się prezentacja aplikacji, uczestniczki projektu opowiedziały koleżankom i kolegom o swojej pracy. Wszyscy zaangażowani w projekt otrzymali  certyfikaty i podziękowania, które wręczyła pani Magdalena Bartosz reprezentująca Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.

 

Technicznym wykonawcą aplikacji był BerlinHistory i na stronie tej instytucji umieszczone zostały wirtualne przewodniki. Są one dostępne online dla użytkowników z całego świata. Projekt ma jednak charakter otwarty- istnieje możliwość uzupełniania i poprawiania zamieszczonych w aplikacji treści.

 

Aplikacja BerlinHistory krok po kroku. Jak ją odnaleźć i uruchomić.

By skorzystać z aplikacji BerlinHistory, należy ją zainstalować – pobrać ze sklepu PLAY lub APP STORE.

Otworzyć aplikację i wyszukać ikonę Interactive.

Po jej naciśnięciu odnaleźć wycieczki po Tarnowie (Tarnów w czasie okupacji; Shoah in Tarnów; re-war Jewish Tarnów).

 

W trakcie prac nad projektem zrodził się pomysł, by na Instagramie utworzyć profil Śladami tarnowskich Żydów.  Zamieszczamy tam archiwalne zdjęcia Tarnowa (czasem w zestawieniu ze współczesnymi), dodajemy opisy, komentujemy. Opowiadamy przez obraz, uzupełniany krótkim tekstem, o historii miejsc, budynków,  o mieszkańcach  miasta i o tym, czego Tarnów był kiedyś świadkiem.

Profil jest otwarty, będziemy dodawać kolejne zdjęcia – wizualne opowieści o przeszłości. Zapraszamy do spojrzenia w głąb czasu.