ZST

Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej

DEN-33

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole rozpoczęły się pasowaniem pierwszoklasistów na uczniów ZST. Przedstawiciele klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie   i z rąk dyrektora K. Kołacińskiego otrzymali pamiątkowe certyfikaty. Następnie ogłoszono wyniki konkursu na najciekawsze logo klas pierwszych. Zwycięskim klasom nagrody wręczyła p. Marzena Gawron. Pierwszą część uroczystości zakończył krótki program artystyczny poświęcony patronowi szkoły Ignacemu Mościckiemu…
Jeszcze bardziej podniosły charakter miała druga część obchodów. Swą obecnością zaszczycili nas: p. Artur Kopeć – członek Zarządu „Grupy Azoty”, p. Stanisław Oczkowicz – dyrektor d/s rozwoju „Grupy Azoty”, proboszcz parafii NMP – ks. Jacek Nowak, p. Antoni Maziarka – prezes SEP, p. Jacek Sumera – prezes NOT, p. Tadeusz Szumlański – prezes Fundacji im. I. Mościckiego a także przedstawiciele zaprzyjaźnionych z naszą szkołą firm:   p. Władysław Łabuz, p. Andrzej Paryło, p. Edward Rusnarczyk, p. Roman Kuczek, p. Janusz Radziszewski, p. Mirosław Sępek, p. Roman Nowak, p. Franciszek Bernat. Byłych dyrektorów Zespołu Szkół Technicznych reprezentowali: p. Jan Krawczyk i p. Jerzy Pantera, a Radę Rodziców: p. Elżbieta Zaremba i p. Leszek Wajda. Podczas uroczystości wręczono Nagrody Dyrektora ZST dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej, przyznano stypendia Fundacji im. I. Mościckiego uczniom wyróżniającym się w dziedzinie przedmiotów zawodowych i osiągającym bardzo dobre wyniki w nauce. Wręczono także statuetki „Przyjaciela ZST” oraz uhonorowano byłego ucznia naszej szkoły Szymona Judasza, który otrzymał tytuł „Prymusa ZST” za rok 2013/1014. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły zaprezentowali spektakl, którego kanwę stanowiły teksty Adama Mickiewicza. Z pozoru ryzykowny pomysł połączenia fragmentów II cz. „Dziadów”, ballady „Lilie” oraz limeryków (własnej produkcji), których bohaterami byli nauczyciele naszej szkoły, okazał się niezwykle udany i zyskał uznanie publiczności.
 


życzenia dla naszej szkoły od przyjaciół ZST

 


fot: prof. Piotr Bernacki


fot: Patryk Urasiński