ZST

UWAGA MATURZYŚCI !!!

Informacje


UWAGA MATURZYŚCI !!!

 DO 05 LIPCA b.r.  SKŁADANIE OŚWIADCZENIA  O PONOWNYM PRZYSTĄPIENIU DO GZAMINU POPRAWKOWEGO W MIESIĄCU SIERPNIU.