Uwaga zdający Egzaminy z kwalifikacji

Przypominam, że zgodnie z wytycznymi Dyrektora CKE zdający zgłaszają się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną egzaminu i przynoszą dokument tożsamości, długopis/pióro z czarnym wkładem, oraz ewentualnie przybory pomocnicze dozwolone Komunikatem Dyrektora CKE.

WYKAZ SAL, W KTÓRYCH ODBĘDĄ SIĘ EGZAMINY Z KWALIFIKACJI:

09 stycznia 2020r.            09:00   AULA

09 stycznia 2020r.            13:00   AULA

10 stycznia 2020r.            10:00   AULA

10 stycznia 2020r.            12:00   Sala gimn.

10 stycznia 2020r.            12:00   AULA – kwalifikacje A.25 i A.56

10 stycznia 2020r.            12:00   s.204 – dostosowania

10 stycznia 2020r.            12:00   s. 121 – dostosowania

10 stycznia 2020r.            14:00   Sala gimn.

10 stycznia 2020r.            14:00   AULA – kwalifikacja E.14

10 stycznia 2020r.            14:00   s. 204 – dostosowania

13 stycznia 2020r.            08:00   s. 11p / s. 24p / s. 215p

13 stycznia 2020r.            12:00   s. 11p / s. 24p / s. 215p

17 stycznia 2020r.            08:00   s. 11p

17 stycznia 2020r.            09:00   s. 24p

17 stycznia 2020r.            12:00   s. 11p

17 stycznia 2020r.            15:00   s. 24p

10 lutego 2020r.               09:00   s. 204p

10 lutego 2020r.               15:00   s. 204p

11 lutego 2020r.               09:00   s. 204p

11 lutego 2020r.               15:00   s. 204p

12 lutego 2020r.               09:00   s. 204p

12 lutego 2020r.               15:00   s. 204p