ZST

Wielki dzień ZST!

ZST Grupa Azoty2 września odbyła się w Zespole Szkół Technicznych inauguracja roku szkolnego 2013/2014. Tę wyjątkową dla nas uroczystość uświetnili swą obecnością:  Wiceminister Skarbu Państwa – p. Paweł Tamborski, Prezydent Miasta Tarnowa – p. Ryszard Ścigała,         p. Krystyna Latała – Wiceprezydent Tarnowa,  odpowiedzialna za tarnowską oświatę, Prezes Zarządu największego w Polsce koncernu chemicznego – „Grupy Azoty” – p. Paweł Jarczewski, p. Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu  oraz p. Artur Kopeć – członek Zarządu „Grupy Azoty”. Mieliśmy także przyjemność gościć przyjaciół naszej szkoły:           p. Andrzeja Paryło – Wiceprezesa Spółki Prorem, p. Władysława Łabuza – Wiceprezesa Spółki Elzat  oraz   p. Franciszka Bernata – Dyrektora ds. rozwoju Spółki Automatyka.
To wielki dzień dla naszej szkoły. Dzięki wsparciu i planom Pana Prezydenta Ścigały, dopingowi Pani Prezydent, a przede wszystkim przeświadczeniu o konieczności współpracy wielkiego przemysłu ze szkolnictwem zawodowym i otwartości Pana Prezesa Jarczewskiego, nasza szkoła dostąpiła zaszczytu zawarcia porozumienia z „Grupą Azoty”! Podczas uroczystości inauguracji nowego roku szkolnego porozumienie to podpisali: dyrektor szkoły K. Kołaciński oraz Panowie – W. Szczypiński i A. Kopeć. Przewiduje ono udzielanie wsparcia dla naszych uczniów w postaci możliwości realizacji praktyk zawodowych w zakładach „Grupy Azoty”, organizacji szkoleń podnoszących kompetencje zawodowe zarówno uczniów jak i nauczycieli, zapewnienia kontaktu szkoły z najnowszą myślą techniczną oraz ofertę corocznego zatrudniania do 10 absolwentów ZST w „Grupie Azoty”…

Warto wspomnieć, że w lipcu Pan Tadeusz Szumlański wraz z Dyrektorem ZST, w imieniu Fundacji Ignacego Mościckiego, podpisali z „Grupą Azoty S.A.” umowę o współpracy, w ramach której „Grupa Azoty” podjęła znaczące zobowiązania finansowe przeznaczone na wsparcie działalności dydaktycznej ZST ( np. wzbogacanie bazy dydaktycznej, pomoc uczniom zdolnym w formie nagród i stypendiów).
W sierpniu dyrektor K. Kołaciński podpisał umowę o współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Puławach, szkołą bliźniaczo podobną do naszej. Umowa ma na celu wymianę doświadczeń związanych  z realizacją kształcenia zawodowego, współpracę w zakresie organizacji praktyk zawodowych dla uczniów obu szkół w zakładach „Grupy Azoty” w Tarnowie i Puławach.
Istotny wydaje się także pomysł Prezydenta Ryszarda Ścigały, by włączyć ZST do projektu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. To kolejna szansa rozwoju edukacji zawodowej w naszej szkole i przywrócenia tradycyjnego wizerunku – wspaniałej szkoły technicznej kształcącej w kierunkach chemicznych i innych, niezbędnych w przemyśle chemicznym.
To od nas będzie zależeć, czy sprostamy wyzwaniom, jakie stoją przed naszą szkoła, ale wiemy, że to niebywała szansa na skok w przyszłość. Chcemy, aby Zespół Szkół Technicznych stał się wizytówką tarnowskiej edukacji zawodowej!