Wnioski o stypendium Fundacji im. I. Mościckiego oraz nagrody SITPCHEM

Informujemy, że wnioski o stypendium Fundacji i nagrody SITPCHEM należy składać w sekretariacie szkoły do 30 września.

Wszystkie informacje, regulaminy oraz formularze wniosków dostępne są na stronie szkoły w zakładce dla uczniów i rodziców oraz na stronie fundacji