Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta na lata 2022-2025

14 stycznia 2022 r. na porannym, nadzwyczajnym zebraniu Samorządy Uczniowskiego wspólnie ustaliliśmy termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na lata 2022-2025 na 11 marca 2022 r.

Kandydatem do Rady może zostać każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej, który ukończył 15 a nie ukończył 21 lat.

Terminarz

Do 2 lutego 2022 r. kandydaci na radnych zgłaszają się do opiekunów Samorządu Uczniowskiego, p. Katarzyny Pokorny lub p. Ewy Wójtowicz, najlepiej poprzez wiadomość tekstową w e-dzienniku.

Do 7 lutego 2022 r. następuje weryfikacja listy kandydatów w wyborach.

Od 8 do 28 lutego 2022 r. kandydaci na radnych przeprowadzają w szkole swoje kampanie wyborcze.

 

Jeżeli chcesz brać czynny udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym,  skutecznie komunikować potrzeby i problemy młodych ludzi władzom miasta,  przedstawiać i realizować pomysły uatrakcyjniające  życie w społeczności lokalnej, zgłoś się!!!

Twoja praca w Młodzieżowej Radzie Miasta włączy naszą  szkołę w życie społeczności lokalnej!

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami:

Katarzyną Pokorny, p. Ewą Wójtowicz

notatka: p. E. Wójtowicz