Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Zbliżają się wybory nowego Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Przedstawiamy kandydatów na to stanowisko:

  • Jagoda Kózka klasa 3TAT
  • Michał Polek klasa 3TAT

Kandydaci zaprezentują się całej społeczności szkolnej w czasie spotkań z uczniami w klasach. Swoje programy wyborcze obejmujące propozycje działań zamieszczą na plakatach wyborczych na szkolnych tablicach informacyjnych oraz w szkolnych mediach społecznościowych.

Kampania wyborcza potrwa w dniach 20 – 28 września 2023r.

Kandydatów na stanowisko Opiekuna Samorządu Uczniowskiego wskazują uczniowie wszystkich klas. Do wyborów staną kandydaci z największą ilością głosów.

Wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego odbędą się 29 września 2029r.

Samorząd Uczniowski