Wycieczki zawodoznawcze 1T

W dniach 23.10 oraz 26.10 klasa 1T o profilu technik technologii chemicznej uczestniczyła w wycieczkach zawodoznawczych, mających na celu zapoznanie ze specyfiką kierunku kształcenia.

Celem pierwszej wycieczki było Centrum Badań i Analiz Grupy Azoty. Uczniowie mieli możliwość zdobycia cennej wiedzy dotyczącej specyfiki pracy technologów chemicznych jak również zapoznania z pracą w laboratoriach chemicznych, prowadzących badania w wielu różnych dziedzinach.  Uczniowie nie tylko zdobywali wiedzę teoretyczną, ale także mieli możliwość wykonania prostych analiz, takich jak identyfikacja tworzyw sztucznych za pomocą spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni. Uczniowie zobaczyli również pracownię, w której wykonywane są badania wykorzystujące chromatografię gazową a także poznali specyfikę pracy w laboratorium, którego celem jest przygotowywanie różnego rodzaju roztworów. Bardzo ciekawym punktem wycieczki była  także pracownia, w której zaprezentowany został mikroskop elektronowy i jego zastosowanie w badaniu różnorodnych struktur i materiałów.
Celem drugiej wycieczki był Wydział Politechniczny Akademii Tarnowskiej.
Pierwszym etapem był udział uczniów w wykładzie dotyczącym struktur kryształów oraz sposobu identyfikacji minerałów metodą rentgenograficzną. Następnie, na podstawie zdobytej wiedzy uczniowi samodzielnie wykonywali proste obliczenia, dzięki którym mogli dokonać identyfikacji minerałów. W kolejnym etapie zaprezentowane zostały metody, służące do produkcji wyrobów ceramicznych. Uczniowie mogli samodzielnie przygotować produkty ceramiczne, korzystając z metod takich jak odlew, wyciskanie czy też formowanie ręczne. Uczniowie wykazali się dużym zainteresowaniem i chętnie brali udział w warsztatach. Następnie prowadzący zademonstrował uczniom maszyny i urządzenia, które są wykorzystywane w pracy technologów chemicznych, takie jak przepływomierze, maszyny do badania wytrzymałości itp. Uczniowie mieli również możliwość zobaczenia pod mikroskopem struktur różnych stopów metali.
Oba wyjścia zapewniły uczniom wiele atrakcji, dostarczyły cennej wiedzy oraz zwizualizowały różnorodne możliwości, jakie  otwiera przed nimi kształcenie na kierunku Technik technologii chemicznej.