Wyniki egzaminów z kwalifikacji

Informujemy, że wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie będą dostępne w sekretariacie szkoły od dnia 31 sierpnia 2020r. Uczniowie otrzymają świadectwa i zaświadczenia podczas spotkania z wychowawcą na rozpoczęciu roku szkolnego. Absolwentów prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa w ZST zamieszczonymi na stronie szkolnej i stosowanie się do procedur.

Osoby, które chcą poprawić wynik egzaminu w sesji styczeń-luty 2021r. muszą złożyć w sekretariacie szkoły, zachowując zasady bezpieczeństwa w ZST, odpowiednią deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami:

absolwenci – do dnia 11 września 2020r.; deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2012 – przeprowadzanego w 2021 r. – załącznik 3 str. 143

uczniowie –  do dnia 15 września 2020r.; deklaracja przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajduje się w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – FORMUŁA 2017 – przeprowadzanego w 2021 r. – załącznik 3 str. 142