Wyniki konkursu z j. angielskiego kl. 3

Dnia 24.02.2023r.odbył się Szkolny Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas trzecich. W konkursie wzięło udział 14 uczniów reprezentujących klasy: 3Ti, 3TF, 3TAT i 3TN. Uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązywali test słownikowo-gramatyczny składający się z zadań zamkniętych i otwartych o zróżnicowanym stopniu trudności. Zwycięzcą konkursu został ADRIAN FILIP z klasy  3TF zdobywając 61% punktów.
Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostały przekazane nauczycielom języka angielskiego.
Nagroda ufundowana przez Radę Rodziców zostanie wręczona w dniu 16.03.2023r.Gratuluję zwycięzcy.
Organizator: B.Jaskólska