Wyprawa w Tatry

W dniach 17 – 22 lipca br.
SKT PTTK „Wehikuł”

organizuje wyprawę górską pn.
„TATRY – PAMIĘCI JĘDRKA”.

Szczegóły na stronie Klubu.