XL Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

Sukcesem uczniów naszej szkoły zakończył się 2 etap XL Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie.
W dniu 10 lutego 2017 r. na AGH odbył się 2 etap Olimpiady w którym uczestniczyli uczniowie ZST  rozwiązując pytania testowe w różnych kategoriach:
Elektronika Medyczna,  Elektrotechnika, Mechatronika i  Informatyka.
Do 3 etapu praktycznego, który odbędzie się 31marca w Bieruniu  zakwalifikowali się z w grupie Elektronika Medyczna: Jakub Kołodziej i Albert Mierzwa z klasy II N, w kategorii Elektrotechnika:  Krzysztof Nowak z III E i Jan Łukasiński z IV E, a  w grupie Mechatronika Kamil Rataj z klasy II N. 
Uczniowie będą wykonywali 2 ćwiczenia laboratoryjne – projektowe po których zostanie wyłoniona ścisła grupa 12 Finalistów walczących w 4 etapie finałowym,  gdzie będą odpowiadać na 3 pytania konkursowe.
Laureaci i Finaliści zapewnią  sobie gwarancję zwolnienia z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz otrzymają  indeksy na kierunki z pionu elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, informatyki i na inne pokrewne  we wszystkich Uczelniach Technicznych w Polsce .
W imieniu swoim i Dyrekcji ZST gratuluje w/w uczniom zakwalifikowania się do następnego etapu Olimpiady oraz składam podziękowania dla mgr inż. Marka Łosia mgr inż. Pawła Piątka za przygotowanie uczniów do Olimpiady w kategorii  Mechatronika i  Informatyka.
link: http://www.oowee.pl/