XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej

W dniu 8 stycznia 2020 r. tradycyjnie już po raz 44 w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie-Mościcach odbył się okręgowy etap ogólnopolskiej XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej. Organizatorem olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT a patronem medialnym jest „Przegląd Techniczny”.

Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński przywitał głównego organizatora olimpiady, Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej w Tarnowie p. Renatę Łabędź, przedstawiciela Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty – p. Tadeusza Bernady oraz członków Okręgowego Komitetu Organizacyjnego pp.: Barbarę Pajdo, Władysława Strejczka i Iwonę Sztorc. Opiekunami startujących uczniów byli: z Zespołu Szkół Elektryczno–Mechanicznych w Nowym Sączu (39 uczniów) – pp. Andrzej Kościółek i Józef Pomietło a z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie (3 uczniów) – p. Paweł Obal. Stronę logistyczną zawodów OWT przygotował p. Zygmunt Nędza – nauczyciel ZST.

18 października 2019 r. w zawodach szkolnych wzięło udział 252 uczniów z 12 szkół działających na terenie Małopolskiego Komitetu Okręgowego w Tarnowie. W tym roku zawody I stopnia rozgrywane były w całkowicie nowej formule – na platformie internetowej. Do zawodów okręgowych Olimpiady przeszło 42 uczestników z 2 szkół. Zawody rozgrywane były tylko w jednej grupie tematycznej – elektryczno–elektronicznej.

Pierwsza część zawodów OWT, która trwała 1,5 godziny dotyczyła rozwiązania zadania optymalizacyjnego lub zadania dotyczącego zastosowania informatyki w technice. W drugiej części olimpiady uczestnicy mieli do rozwiązania dwa zadania z trzech przygotowanych. Ta część trwała 2,5 godziny.

W konkursie stosuje się punktowy system oceny. Uczestnicy, którzy zdobędą nie mniej niż 50% punktów + 1 punkt z możliwych do zdobycia na danym etapie, zostaną zakwalifikowani do zawodów III stopnia (centralnych) OWT, które odbędą się 19 kwietnia 2020 r. w Warszawie.

Na laureatów czeka wiele nagród, między innymi:

  • dyplom oraz Zaświadczenie Laureata lub Finalisty OWT,
  • nagrody rzeczowe,
  • prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki zgodne z uchwałami Senatów wyższych uczelni technicznych,
  • wyróżnienie otrzymuje również nauczyciel – opiekun Laureata OWT,

 

Gratulujemy uczestnikom etapu okręgowego i życzymy awansu do zawodów centralnych.