Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Rzeszowskiej

13.06.2023 r. uczniowie z klas: 1 TTP, 2 TAT i  3 TAT  pod opieką pani mgr Marty Frączek uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych w Katedrze Inżynierii i Chemii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Podczas ćwiczeń prowadzonych przez panią dr inż. Joannę Czarnotę uczniowie oceniali efektywność procesu flotacji w zależności od dawki zastosowanego detergentu, a także badali warunki napowietrzania złoża biologicznego. W laboratorium samodzielnie oznaczali: zdolność natleniania wody, tlen rozpuszczony w wodzie metodą Winklera, utlenialność ścieków, chlorki metodą Mohra oraz oleje i tłuszcze. W trakcie zajęć uczniowie mieli okazję badać proces sedymentacji zawiesin w ściekach oraz przeprowadzić charakterystykę hydrolityczną złóż biologicznych.

Zajęcia odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, a uczniowie otrzymali profesjonalne wsparcie pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej, którym serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie oraz poświęcony nam czas.