Zajęcia laboratoryjne w ramach umowy patronackiej z Politechniką Rzeszowską.

25 listopada oraz  2 grudnia 2021 r. uczniowie z klas 3 T, 3 TA i 3 A wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych zorganizowanych w ramach podpisanej umowy patronackiej, którą Politechnika Rzeszowska objęła klasy chemiczne naszej szkoły. Dzięki niej uczniowie ZST w Tarnowie – Mościcach byli już kilkakrotnie zapraszani w poprzednich latach na podobne zajęcia. Mogli też wysłuchać wykładów poprowadzonych przez pracowników naukowych tej uczelni, w ramach panelu „Bliskie spotkania z chemią”. W tym absolwenta naszej szkoły Pana dr inż. Adama Masłonia, który jest jednocześnie koordynatorem współpracy ze strony Politechniki Rzeszowskiej.  Uczestniczyli również w specjalnie zorganizowanym dla nich zwiedzaniu laboratoriów w ramach dni otwartych Politechniki Rzeszowskiej.

Uczniowie klasy 3 T, o profilu Technik Technologii Chemicznej pod opieką pani mgr inż. Anny Puda – Skowron mieli bardzo dużą przyjemność uczestniczyć w zajęciach poprowadzonych przez panią mgr inż. Aleksandrę Domańską oraz panią dr inż. Paulinę Sobolewską w Zakładzie Oczyszczania i ochrony Wód PRz. Dla tej grupy uczniów zostały przygotowane stanowiska laboratoryjne oraz kilkugodzinne zajęcia, które miały umożliwić uczniom z ZST zapoznanie się z rodzajem badań dotyczących oczyszczania i uzdatniania wody do celów przemysłowych oraz spożywczych. W trakcie ćwiczeń uczniowie przeprowadzili m. in. koagulację próbek wody sposobem konwencjonalnym, zmiękczanie wody metodami chemicznymi i jonowymi, odmineralizowanie, odżelazianie
i odmanganianie wody. Badali pH próbek wody, jej zasadowość, kwasowość i twardość ogólną. Dokonali również oceny korozyjnych właściwości wody. Mieli możliwość zarówno porównania zasady wykonywania oznaczenia
w laboratoriach uczelni z tymi wykonywanymi przez nich w szkole, ale również wykonania doświadczeń, które
w laboratoriach szkolnych nie są możliwe do przeprowadzenia.

Uczennice z klas 3 A oraz 3 TA o profilu Technik Analityk pod opieką pani mgr Marty Frączek uczestniczyły w  zajęciach laboratoryjnych z fizykochemicznych metod usuwania zanieczyszczeń środowiska. Podczas ćwiczeń prowadzonych przez pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej uczennice poznały zastosowanie wymiany jonowej do usuwania jonów miedzi(II) z roztworów wodnych, miały okazję wybrać rodzaj koagulantu dla efektywnego usuwania WWA ze ścieków, oceniały przydatność symultanicznego procesu sorpcji i utleniania do usuwania fenolu z roztworów wodnych oraz potwierdzały możliwość zastosowania procesu Fentona do efektywnej dekoloryzacji roztworów wodnych na przykładzie błękitu metylenowego.

Zajęcia odbywały się w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze, a uczniowie otrzymali bardzo profesjonalne wsparcie pracowników naukowych PRz. Przekazane  wiadomości i umiejętności na pewno pozwolą na lepsze przygotowanie do egzaminów zawodowych odbywających się w bieżącym roku szkolnym.

Mamy nadzieję, że w przyszłości również kolejni uczniowie klas chemicznych z naszej szkoły będą mogli wziąć udział w podobnych zajęciach, a wszystkim Pracownikom Naukowym PRz serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie oraz poświęcony nam czas.