Zaproszenie

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Wiedzy Technicznej-Delegatura w Tarnowie zaprasza młodzież naszej szkoły do udziału w XLVIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Technicznej w roku szkolnym 2021/2022.

Osoby które są chętne do wzięcia udziału proszę o kontaktowanie się z mgr inż. Zygmuntem Nędzą oraz panem mgr inż. Robertem Hosają do 17.10. 2021r. Lista miejsc ograniczona.
Olimpiada jest rozgrywana w trybie zawodów trójstopniowych w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej.

 Zawody I stopnia – szkolne – 22 października 2021 r.

  • Zawody II stopnia – okręgowe – 4 stycznia 2022 r.
  • Zawody III stopnia – centralne – 2 kwietnia 2022 r.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • Budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania techniką
  • Podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów
  • Lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do podejmowania zawodu
  • Rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy
  • Stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom warunków twórczej pracy z tą młodzieżą