ZST

Zawody finałowe 40 Olimpiady Wiedzy Technicznej

owtMarek Nowak, uczeń klasy 4 TEAP Zespołu Szkół Technicznych, jako jedyny reprezentant szkół średnich z Tarnowa, weźmie udział w zawodach finałowych XL Olimpiady Wiedzy Technicznej w Kielcach. Dokładnie 20 lat temu to właśnie uczeń  naszej szkoły , Norbert Rapacz, wygrał  XX edycję  OWT,  która odbywała się także w Kielcach. Czy  historia się powtórzy? Nie będzie to łatwe, bo konkurencja jest olbrzymia. Opiekunem dydaktycznym Marka, podobnie jak kiedyś Norberta, jest mgr inż. Janusz Chmielewski.
Tegoroczne zawody finałowe jubileuszowej XL Olimpiady Wiedzy Technicznej rozpoczną się 10 kwietnia w dość niecodzienny sposób.
56 zawodników, którzy w toku eliminacji szkolnych i okręgowych zostali wyłonieni spośród 8542 uczniów reprezentujących 444 szkoły ponadgimnazjalne z całego kraju, ich opiekunowie, członkowie Jury i organizatorzy wezmą udział w uroczystości nadania tytułu Doctora Honoris Causa Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach prof. dr hab. inż. Wojciechowi Radomskiemu. Prof. W. Radomski od 20 lat przewodniczy Komitetowi Głównemu OWT i jest wybitnym specjalistą w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji mostów. Politechnika Świętokrzyska, która jest organizatorem tegorocznych zawodów finałowych OWT , postanowiła na 40-lecie Olimpiady zaprosić wszystkich jej dotychczasowych finalistów.
Olimpiada jest finansowana z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz funduszy pozyskanych od sponsorów. Jej obecnym organizatorem jest Naczelna Organizacja Techniczna.
Zawody są rozgrywane w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Finały polegają na rozwiązaniu pierwszego dnia zawodów 2 spośród 3 zadań w grupie tematycznej, a drugiego dnia zawodów problemu technicznego w grupie tematycznej.
Laureatów poznamy już w sobotę, 12 kwietnia. Tegoroczna, jubileuszowa XL edycja OWT zakończy się w niedzielę 13 kwietnia uroczystym podsumowaniem, podczas którego laureaci i ich opiekunowie otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
Warto dodać, że organizacji zawodów finałowych jubileuszowej, XL edycji OWT podjął się, podobnie jak przy 20-leciu Olimpiady, Świętokrzyski Komitet Okręgowy OWT. Od lat przewodniczy mu tegoroczny laureat Plebiscytu „Złoty Inżynier”, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak, JM Rektor Politechniki Świętokrzyskiej.
W organizację zawodów finałowych, oprócz Politechniki, zaangażowały się również władze administracyjne i samorządowe, a także podmioty gospodarcze Kielc i województwa świętokrzyskiego