Zebrania dla rodziców

5 czerwca 2024   godz. 16.30  zapraszamy opiekunów prawnych na zebrania klasowe z Wychowawcą według harmonogramu:

 

Klasy pierwsze:

1P – sala 17

1T -sala 122

1I – sala 18

1 A – sala 121

1 E – sala 211

1 M – sala 119

1 F – sala 19

1N – sala 204

 

Klasy drugie:

2TA – sala 202

2TEM – sala 12

2TF –  sala 118

2TTP – sala 213

2TI – sala 209

2TP – sala 208

2TN- sala 212

 

Klasy trzecie:

3 TAT – sala 120

3 TEM – sala 25p (budynek pracowni)

3TN – sala 5 p (budynek pracowni)

3 TI – sala 210

 

Klasy czwarte:

4TAT- sala 203

4TEN- sala 20

4TF- sala 201

4 TI – sala  14

 

W godz. 15.30-16.30 istnieje możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów
w auli szkolnej.