Zebranie z rodzicami

12 września o godzinie 16:30 odbędą się zebrania z rodzicami uczniów (harmonogram):

klas pierwszych z dyrekcją i wychowawcami w auli szkolnej,

klas II, III, IV z wychowawcami w salach.