ZST

Zespół Szkół Technicznych na konferencji EDUSCIENCE w Krakowie

eduscienceKończy się realizacja ogólnopolskiego Projektu EDUSCIENCE, w którym bierze udział 250 szkół z całej Polski. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego, jako jedyne w regionie tarnowskim, znalazło się w gronie 21 techników w Polsce zaproszonych do tego pilotażowego przedsięwzięcia.
W dniu 21 października, w sali bankietowej Hotelu Europejskiego w Krakowie miała miejsce konferencja „Cyfrowa Szkoła – innowacyjne rozwiązania dla Edukacji…” podsumowująca realizację projektu EDUSCIENCE…
Konferencję otworzyła p. dr Agata Goździk, kierownik Projektu EDUSCIENCE, która w wspólnie z p. Leszkiem Lotkowskim – podsumowała efekty ewaluacji projektu. Prelegenci zaprezentowali zasoby i możliwości platformy edukacyjnej EDUSCIENCE. Ministerstwo Edukacji Narodowej w rekomendacjach dydaktyczno-metodycznych dla rządowego projektu „Cyfrowa Szkoła” proponuje korzystanie z zasobów projektu EDUSCIENCE.
Następnie wystąpił p. Colin Rose (Accelerated Learning Systems) popularyzator metod przyspieszonego uczenia, międzynarodowy ekspert edukacyjny i doradca brytyjskiego rządu w dziedzinie edukacji. Przedstawił kilka prostych metod aktywizujących uczniów. Omówił rolę nauczyciela w cyfrowej szkole, zwracając uwagę na to, że tak szybko, jak zmienia się świat zmienia się rola nauczyciela w edukacji i oczekiwania ze strony uczniów.
P. Katarzyna Lotkowska z Instytutu Nowoczesnej Edukacji, główny metodyk Projektu EDUSCIENCE omówiła narzędzia diagnostyki ucznia dostępne na platformie. Zwróciła uwagę, że sukces edukacyjny przynoszą metody dostosowane do profilu danej grupy uczniów. Poszukiwanie odpowiednich metod i ciągłe weryfikowanie sposobów nauczania powinno stanowić drogę do własnego rozwoju każdego nauczyciela i być źródłem osobistej satysfakcji.
W drugiej części konferencji zostały rozdane certyfikaty „LIDER Innowacyjnej Edukacji” przedstawicielom samorządów, na obszarze których testowane były produkty finalne Projektu EDUSCIENCE. Przedstawiciele władz odbierający certyfikaty podkreślali, że są bardzo dumni z aktywności szkół i nauczycieli, którzy brali udział w Projekcie, i poświęcili mnóstwo siły i czasu na jego realizację.
Kolejne dwa wystąpienia należały do naukowców IGF PAN – p. Piotra Olejniczaka oraz p. Dagmary Bożek-Andryszczak, którzy opowiedzieli o swojej przygodzie z EDUSCIENCE. Podkreślili oni, że nauki matematyczno-przyrodnicze nauczane w atrakcyjny sposób mogą stać się pasją młodych ludzi. Bezpośredni kontakt naukowców z uczniami – w czasie lekcji online, dyżurów naukowców na platformie, wycieczek do obserwatoriów – był korzyścią dla obu stron i z całą pewnością można powiedzieć, że taki sposób przekazywania wiedzy jest bardzo pasjonujący i efektywny.
Blok pt. „Cyfrowa szkoła z EDUSCIENCE – to działa” otworzył p. Dyrektor ZST Krzysztof Kołaciński, podkreślając pozytywne zmiany uczniów szkół biorących udział w projekcie, wzrost zainteresowania nauką a w szczególności naukami matematyczno-przyrodniczymi. Zmianie uległy również metod pracy nauczycieli, którzy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych rozwiązań i technologii.
Jednym z ważniejszych wydarzeń związanych realizacją projektu w województwie małopolskim był Piknik Naukowy, który miał miejsce w ZST w październiku 2013 r. Organizatorem pikniku z ramienia szkoły był p. Łukasz Cudek, który podczas konferencji krótko podsumował przebieg imprezy.
Przedstawiciele naszej Szkoły występowali jako jedyni reprezentanci szkół technicznych z Małopolski.
Na zakończenie p. Grażyna Matuszewska – Promotor EDUSCIENCE Województwa Małopolskiego oraz p. Marzena Lechowicz-Liro – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Radłowie przedstawiły przykłady dobrych praktyk realizacji projektu w województwie małopolskim, w tym efekty najciekawszych zajęć, transmisji on-line z udziałem naukowców pracujących w bazie na Spitsbergenie, wycieczki dydaktycznej, konkursu, opinii nauczycieli i uczniów – użytkowników platformy EDUSCIENCE, a także portalu przyrodniczego.
Projekt EDUSCIENCE to największy projekt innowacyjny realizowany w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych w Polsce. Innowacyjne rozwiązania dla edukacji testowano przez dwa lata w 250 szkołach w całej Polsce. Obecnie produkty projektu są dostępne dla wszystkich zainteresowanych szkół bez ograniczeń.