ZST

ZST pożegnało Tarnowską Ligę Debatancką

logoNiestety nadszedł ten moment. Przegraliśmy debatę o wyjście z grupy. Zespół Szkół Licealnych i Technicznych tzw. „Szczepanik” był bardzo trudnym przeciwnikiem w debacie,  której teza brzmiała: „Polska pełni ważną polityczną i gospodarczą rolę w zjednoczonej Europie”.
Godzinę przed debatą wylosowaliśmy, iż oskarżycielem tezy  będzie ZSOiT, ZST miało bronić tezy. Temat wymagał bardzo dobrego merytorycznego przygotowania. Obie strony zaprezentowały bogatą argumentację. Nasza drużyna ZST wniosła sporo inwencji w przygotowanie – „zaangażowała” nawet Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego, który za pośrednictwem swojej Kancelarii przekazał swoje stanowisko dotyczące tezy debaty. Organizatorzy oraz uczestnicy TLD otrzymali przy tej okazji pozdrowienia od Pana Prezydenta. Niestety skończyła się dla nas wspaniała przygoda z TLD. Dużo się nauczyliśmy, przeżyliśmy. Czekamy na następną edycję TARNOWSKIEJ LIGII DEBATANCKIEJ.

Naszą drużynę tworzyli:

 •  Marcin Zając 3 LOD
 •  Małgorzata Lupa  3LOD
 •  Dominik Kubis  4 TESK
 •  Mateusz Banaś  2 TACH
 •  Tomasz Kowal 3 TEAP
 • Marcin Wawrzon  3 TEAP
 • Marek Kozioł  3 TEAP
 • Małgorzata Topolska  3 LOD
 • Marcin Zając  3 TSK
 • Dariusz Byczek  4 TESK
 • Piotr Majka  3 FOT
 • Damian Mleczko  3 FOT

Dziękujemy całej drużynie! W końcu pokonaliśmy I LO i zajęliśmy drugie miejsce w grupie!

Teraz będziemy kibicować „Szczepanikowi” – 6 maja w półfinale zmierzy się z II LO. Teza debaty to: Carpe Diem.
Projekt Tarnowska Liga Debatancka jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Organizatorem jest Stowarzyszenie Nowe Przestrzenie, Partnerem projektu jest Urząd Miasta Tarnowa. Współorganizatorzy: Stowarzyszenie KANON oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Projekt został objęty honorowym patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża.
 
Zdjęcia z debaty:
http://www.tarnow.pl/Galeria/Galeria-Miasto/Galeria-Miasto-2013/Liga-debatancka-Ostatnia-Debata-Fazy-Grupowej-ZST-vs.-ZSOiT