ZST

1. DZIEŃ STAŻU

Po porannej odprawie, podczas której przypomniano nam m.in. o konieczności i zasadach dokumentowania przebiegu stażu, podzieleni na kilkuosobowe zespoły rozpoczęliśmy staż zawodowy w różnych, dobranych do naszego zawodu firmach: Nass Magnet Hungaria Kft, Csatari Plast Kft., Transmoduls Kft., I.D.S, ElektroCenter Kft, Zsoldos Kft. znajdujących się w Veszprém i okolicy. Najpierw zaprezentowano nam firmę, omówiono rozkład i harmonogram czasu pracy, strukturę organizacyjną, a następnie zapoznaliśmy się z czynnościami wykonywanymi na poszczególnych stanowiskach pracy.
Odbyliśmy również szkolenie BHP i instruktaż z ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. Zapoznaliśmy się z urządzeniami, układami, narzędziami używanymi podczas pracy oraz zasadami ich bezpiecznej eksploatacji. W każdej firmie przydzielono nam opiekuna praktyki. Przedstawił on nam dodatkowo zagrożenia związane z występowaniem czynników szkodliwych, niebezpiecznych na poszczególnych stanowiskach pracy. Potem przydzielił nam stanowiska pracy, zadania i rozpoczęliśmy pracę. W trakcie całego dnia poznawaliśmy pracowników oraz stanowiska pracy na najbliższe dni. Znajomość języka angielskiego bardzo się przydała.
Po zakończonej pracy wszystkie grupy spotkały się w pensjonacie na obiedzie. Wszyscy dzielili się wrażeniami  i spostrzeżeniami z pracy. Każdy opowiadał o tym, jak sobie poradził z przydzielonymi mu zadaniami i jak wyglądała komunikacja z nadzorującymi pracę Węgrami. Następnie spotkaliśmy się z przedstawicielami szkoły węgierskiej. Po kolacji uzupełniliśmy dzienniczki stażu, bo w trakcie pracy nie było na to czasu(!) i zmęczeni… 🙂
 
Fotorelacja ze stażu:   https://drive.google.com/drive/folders/0B2RR7QIqy3-8YjAtWmNIYmlaMTQ?usp=sharing