Raport z ewaluacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic”

W trakcie dzisiejszego posiedzenia Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych przedstawiciel zespołu projektowego przedstawił sprawozdanie z realizacji kończącego się 01.09.2022r. projektu „Praktyki zawodowe… (więcej)

Certyfikaty Europass-Mobilność

Krajowe Centrum Europass potwierdziło Certyfikaty Europass – Mobilność wszystkim uczestnikom projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja… (więcej)

Stażyści upowszechniają efekty stażu i ich trwałość

Dnia 27 maja 2022r. w ramach Dni Techniki, na auli szkolnej odbyło się spotkanie uczestników projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja… (więcej)

Praktyki zawodowe bez granic

Zachęcamy do lektury, zwłaszcza str. 30 – 32 o efektach staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu… (więcej)

Pokaz trwałości efektów stażu

W ramach realizacji projektu „Praktyki zawodowe bez granic” o numerze 2019-1-PL01-KA102-062398 realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze Kształcenie i Szkolenia Zawodowe… (więcej)

Kształtowanie świadomości kulturowej

Wyjazdy na mobilności zagraniczne to również budowanie świadomości międzykulturowej UE, uczenie szacunku dla godności drugiego człowieka, uczenie, jakimi wartościami są prawa człowieka i mniejszości narodowych,… (więcej)

Praktyki zawodowe bez granic

W 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych odbyli praktyki, podobnie jak w poprzednich latach, w Hiszpanii, Portugalii i na Węgrzech. Wyjazdy doszły do skutku z opóźnieniem ze względu na ograniczenia i zamykanie… (więcej)