Praktyki zawodowe bez granic

Zachęcamy do lektury, zwłaszcza str. 30 – 32 o efektach staży zagranicznych realizowanych w ramach projektu „Praktyki zawodowe bez granic” z programu Erasmus+ Biuletyn SEP kwiecień 2022

Wyniki rekrutacji dodatkowej

W wyniku analizy złożonych dokumentów komisja rekrutacyjna rekrutacji dodatkowej do projektu „Praktyki zawodowe bez granic” realizowanego w ramach programu Erasmus+  Akcja 1. Mobilność uczniów i kadry w sektorze… (więcej)

Nowe zapisy na kursy w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

KURSY DLA UCZNIÓW ZST W CKZ – w  Tarnowie  od maja do sierpnia  2021 r. Rozpoczynają się zapisy  na  kursy zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane formy… (więcej)

Nowe zapisy na kursy w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”

Ferie  zimowe się już skończyły i czas pomyśleć o pogłębieniu swojej wiedzy i umiejętności technicznych  a równocześnie  zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych. Rozpoczyna się nabór na kursy i szkolenia: Kursy… (więcej)

Raport z ewaluacji projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic”

W dniu dzisiejszym, w trakcie zdalnego spotkania grona pedagogicznego Zespołu Szkół Technicznych koordynator przedstawiła sprawozdanie z realizacji kończącego się 31.12.2020r. projektu „Tarnowscy technicy praktykują… (więcej)

Uczniowie upowszechniają efekty stażu i ich trwałość

W ostatnich dniach, w ramach upowszechniania efektów stażu i ich trwałości, poprzez platformę Google Meet, odbyły się spotkania uczestników projektu „Tarnowscy technicy praktykują bez granic” o numerze 2018-1-PL01-KA102-048194… (więcej)

FERIE ZIMOWE DLA UCZNIÓW ZST W CKZ – TARNÓW

W okresie ferii zimowych w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ul. Szujskiego 13 zostaną dla Naszych uczniów  zorganizowane kursy zawodowe w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy II”.  Proponowane… (więcej)