100. rocznica obrony Lwowa

W stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości nie ginie pamięć o Lwowie i Polakach
o niego walczących. W Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie łączące różne pokolenia i środowiska.

Wiceprezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich o. Tarnów pani Magdalena Dudek wygłosiła wykład  o obrońcach Lwowa, upamiętniając ich zasługi. We współpracy z panią Bogusławą Romaniewską przedstawiły również fotografie  ukazujące bohaterów oraz pieśni nawiązujące do lwowskich wydarzeń.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez  Stowarzyszenie Inżynierów  i Techników Przemysłu Chemicznego o. w Tarnowie, które reprezentowane było przez dużą grupę członków tarnowskiego oddziału na czele  z  panem Stanisławem  Oczkowiczem –  Sekretarz Generalny SiTPCHem oraz członkiem Zarządu Panem Zbigniewem Paprockim. W spotkaniu uczestniczyli tez członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  oraz młodzież naszej Szkoły.

21 listopada jedna z klas wzięła udział w uroczystościach na mościckim cmentarzu dla uczczenia 100 rocznicy obrony Lwowa, w czasie której odsłonięto pamiątkowe tabliczki na grobach Obrońców Lwowa.

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych włączyli się również w przygotowania paczki dla rodaków na Ukrainie w akcji „Paka dla Kresowiaka”, by dać wyraz pamięci i solidarności
z Polakami pozostałymi na Kresach.