Nagrodzeni medalami …

3 grudnia br. w Sali Lustrzanej przy ul. Wałowej odbyła się uroczysta Gala z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa. Celem spotkania było uhonorowanie szczególnie zasłużonych dawców krwi z całego regionu tarnowskiego, szczególnie tych, którzy regularnie, charytatywnie oddają krew na rzecz osób potrzebujących. Nie zapomniano także o szkołach.

Wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor naszej szkoły – mgr inż. Krzysztof Kołaciński, który otrzymał Odznakę Honorową PCK II stopnia. Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Tarnowie, z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa w Polsce, wręczył również okolicznościowe medale. Otrzymała go opiekunka SK HDK Marzena Gawron.

Za wieloletnie promowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz organizowanie akcji oddawania krwi na terenie Miasta Tarnowa podziękowania otrzymał między innymi nasz Szkolny Klub. W imieniu młodzieży dyplom wraz z okolicznościowym podarunkiem odebrali: Michał Nowak i Krzysztof Kurtyka z klasy 4M.