ZST

Fraktale

fraktaleDnia 9.03 2015 r. w ramach SZKOLNYCH DNI KULTURY klasy drugie uczestniczyły w prezentacji „Fraktale”, która poprowadziła p.D.Bartoń. Fraktal jest to obiekt samopodobny tzn. jego części są podobne do całości. Fraktalami zajmowali się matematycy opisując obiekty, które są fraktalami np. zbiór Cantora, krzywa Kocha. Polski matematyk Sierpiński również zajmował się fraktalami i utworzył dywan Sierpińskiego czy trójkąt Sierpińskiego,… które mają swoje odpowiedniki w przestrzeni. Fraktale nie są tylko sztucznymi tworami, możemy je zaobserwować wokół nas kalafior, płatki śniegu, muszle, chmury mają charakter fraktali. Pojawiają się również płomienne fraktale, które stosuje się w filmach, reklamach czy jako wygaszacze ekranu. Okazuje się, że fraktale maja szerokie zastosowanie np. w sztuce, architekturze zwłaszcza w budowlach Bliskiego Wschodu, w muzyce, ekonomii, w  medycynie  (pozwalają wykryć wady, choroby), w telefonach komórkowych. Na koniec prezentacji pojawiły się humory matematyczne znalezione w uczniowskich zeszytach np. W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło oraz kalkulator, którego jeszcze wtedy nie znano.