ZST

Konkurs NAJLEPSZY ANGLISTA WŚRÓD KLAS I

Wydarzenia szkolne

Dnia 09.03.2015 r. w ramach Szkolnych Dni Kultury, na 1 godzinie lekcyjnej, w sali nr 212 odbył się konkurs języka angielskiego dla uczniów klas pierwszych. W konkursie wzięło udział 21 uczniów reprezentujących klasy: 1 A, 1 Ia, 1 Ib, 1 M oraz 1 T. Niestety, wśród uczestników konkursu zabrakło przedstawicieli klas 1 E oraz 1 N. W ciągu 45 minut uczniowie rozwiązywali test słownikowo-gramatyczny składający się z ćwiczeń z przykładami o zróżnicowanym stopniu trudności, rozwiązywali rebusy oraz wykonywali ćwiczenie typu czytanie ze zrozumieniem. Maksymalnie można było uzyskać 60 punktów.

Poniżej przedstawiam uczniów, którzy uzyskując odpowiednio największą ilość punktów zajęli kolejno miejsca uprawniające do otrzymania nagród rzeczowych:

 

I miejsce – Dominik Kudła klasa 1Ib (51,5p.)

II miejsce –  Żaneta Kras klasa 1A (51p.)

III miejsce – Dominik Nalepa klasa 1M (49p.)

Laureatom serdecznie gratuluję!

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostaną wręczone przez Pana Dyrektora w czasie uroczystej akademii na zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Wyniki pozostałych uczestników konkursu zostaną przedstawione im przez nauczycieli języka angielskiego uczących w danej klasie.

Organizator konkursu: p. Ewa Wójtowicz