2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Decyzją Sejmu RP z dnia 20 lutego 2004 roku dzień 2 maja ustanowiono Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. To święto ma wyrażać szacunek dla symbolu Polski, jakim jest flaga oraz propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Wybór daty święta miał dwie przyczyny. Jedna, historyczna, jest związana z tym, że właśnie 2 maja 1945 r. flaga polska została zawieszona w Berlinie na Reichstagu oraz na Kolumnie Zwycięstwa. Druga dotyczy tego, że władze PRL zlikwidowały święto 3 maja: po 1 maja flagi miały być natychmiast zdjęte, by nie doczekały do 3 maja.

Dzisiaj, dzień 2 maja jest powodem do świętowania. W tym dniu szczególnie upamiętniamy historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Święto ma również przypominać o poszanowaniu flagi i innych symboli narodowych. 2 maja to również Dzień Polonii i Polaków za Granicą – to polskie święto obchodzone  od 2002 roku, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, z inicjatywy Senatu RP.

Jak co roku również Tarnów obchodzi swoje święto Flagi. Centralne uroczystości odbędą się
2 maja o godzinie 9.00 przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Wtedy to nastąpi  uroczyste podniesienie flagi na maszt przez Kompanię Honorową XVI LO im. Armii Krajowej.

Dzień Flagi uzmysławia nam wartość i symboliczne znaczenie prostego gestu wywieszenia flagi narodowej i pokazania szacunku dla narodowych symboli.

Sławomir Skowron